عناوین آموزشی


آموزش ها به صورت کاملا کاربردی ارائه می گردد.

امکان برگزاری دوره در سازمان شما نیز وجود دارد

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره  09131042950   تماس حاصل فرمایید.


عناوین آموزشی
 • تکنیک ها و مهارتهای حرفه ای فروش
 • مهارتهای حرفه ای ارتباط موثر با مشتری
 • فروش بیشتر با NLP
 • مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • مدیریت رضایت وشکایات مشتریان
 • حضور موثر و حرفه ای در نمایشگاه
 • اصول و مبانی بازاریابی
 • اصول و فنون مذاکره حرفه ای وکاربرد NLP برای موفقیت بیشتر در مذاکره
 • مهارتهای ارتباط مؤثروحرفه ای
 • کاربرد زبان بدن(Body Language)در ارتباطات حرفه ای
 • از هدف تا نتیجه (تکنیک های  هدفگذاری و رسیدن به اهداف)
 • مدیریت زمان
 • مدیریت ذهن ورهایی از افکار وخاطرات منفی با NLP
 • اعتماد به نفس برتر با NLP
 • اصول و مبانی موفقیت
 • نگرش مثبت برای موفقیت شغلی
 • تکنیک ها و اصول سخنرانی حرفه ای

 
آموزش مستمر،لازمه پیشرفت مداوم