سعید وفائی و پل دوتوئیت

سعید وفائی و پل دوتوئیت
25 مهر 1390
پل را در جهان به عنوان نابغه " خدمات مشتري خارق العاده و خلاق(Mind blowing customer service) مي شناسند.