سعید وفائی و مایکل جکسون

سعید وفائی و مایکل جکسون
25 مهر 1390
سخنرانان برجسته و انگیزشی در زمینه تبلیغات و فروش و بازاریابی