سعید وفائی و دیوید سکسبی

سعید وفائی و دیوید سکسبی
25 مهر 1390
عضو انجمن سخنرانان حرفه ای کانادا و دارای 30 سال سابقه در حوزه بازاریابی