سعید وفائی و باب پریچارد

سعید وفائی و باب پریچارد
25 مهر 1390
برنده جایزه مرد سال در تجارت جهانی-برنده جایزه بسیار معتبر " بازاریاب بین المللی سال " معروف به جایزه اسکاراز صنعت بازاریابی